Cập nhật :0:0 1/1/1
Đọc truyện

VOV6 - Từ ngày anh Ba xin vào làm phu bốc vác ở cảng Nhà Rồng, hằng ngày chứng kiến những con tàu có tải trọng lớn xuôi ngược chở sản vật của nước Nam đi khắp năm châu bốn biển, mà nguồn lợi thu được lại đổ vào túi của bọn thực dân đế quốc, trong khi đời sống của nhân dân cơ cực lầm than thì tâm gan của anh Ba đau xót vô cùng... (Văn nghệ thiếu nhi 06/11/2021)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Đối thoại mở
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Đối thoại mở
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ