Cập nhật :9:30 26/8/2021
Đọc truyện

VOV6 - Qua giỗ đầu người cha vợ đáng kính, anh nho Sắc lên đường tham dự kỳ thi Hương. Bà con dòng họ Nguyễn Sinh và họ Hoàng đều đặt nhiều hy vọng ở anh trong kỳ thi này. Gia đình bà đồ cũng hồi hộp, ngóng đợi tin tức của người con rể tài năng mà luôn khiêm nhường hiếu thuận với gia đình, dòng họ, quê hương... (Văn nghệ thiếu nhi 22/08/2021)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya