Cập nhật :23:18 26/7/2022
Đọc truyện

VOV6 - Tiếng hót vang trời của Sơn Ca đã khiến mọi người chú ý, đặc biệt là đám máy ảnh, ai cũng muốn săn chú chim ấy nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy. So nghi ngờ Cà Nóng đã trò chuyện và chụp Sơn Ca nhưng Cà Nóng chối phắt, vì cậu ta đã hứa giữ bí mật. Vì chuyện này mà cả nhóm lục đục với nhau... (Văn nghệ thiếu nhi 24/07/2022))

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu
08h30 - 08h45 Sàn diễn mới
08h45 - 09h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Tìm trong kho báu
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Sàn diễn mới
20h45 - 21h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu