Cập nhật :0:0 1/1/1
Đọc truyện

VOV6 - Charlie hồi hộp bóc thanh sô cô la được tặng. Không có chiếc vé vàng may mắn. Tối hôm ấy có thêm thông tin về chủ nhân 2 chiếc vé vàng tiếp theo của cô bé Violet và cậu bé Mike. Thời gian trôi qua mà chưa có tin tức về chiếc vé thứ 5... (Văn nghệ thiếu nhi 10/06/2022)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều
(Văn nghệ thiếu nhi)
(Kể chuyện và Hát ru)
(Kể chuyện và Hát ru)