Cập nhật :22:48 21/6/2022
Đọc truyện “Charlie và nhà máy sôcôla” - Buổi thứ chín -  Sự cố đầu tiên

VOV6 - Trong khi các vị khách đang say sưa theo dõi ông Willy Wonka giới thiệu về nhà máy thì cậu bé Augustus Gloop rướn người xuống dòng sông sôcôla uống lấy uống để, mặc cho mẹ cậu can ngăn. Ông Wonka không hài lòng về hành động đó nhưng vẫn lịch sự yêu cầu cậu trở lại để đảm bảo an toàn sản xuất cũng như an toàn cho chính cậu. Tuy nhiên Augustus bỏ ngoài tai. Cậu uống một bụng kễnh sôcôla rồi rơi tũm xuống sông... (Văn nghệ thiếu nhi 18/06/2022)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều
(Văn nghệ thiếu nhi)
(Kể chuyện và Hát ru)
(Kể chuyện và Hát ru)