Cập nhật :0:0 1/1/1
Đọc truyện

VOV6 - Thời gian này Colin luôn nhớ đến mẹ. Có đêm cậu tỉnh giấc và ngồi ngắm bức chân dung mẹ cho tới sáng. Colin cảm nhận rằng hình như mẹ cũng đang rất hạnh phúc khi thấy cậu có thể bước đi trên đôi chân của chính mình... (Văn nghệ thiếu nhi 11/10/2020)

Bài liên quan

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya