Cập nhật :0:0 1/1/1
Đọc truyện

VOV6 - Mary và người làm vườn đã có cuộc trò chuyện dài với nhau. Lần đầu tiên trong đời, Mary nghiêm túc suy nghĩ về diện mạo, tính khí của mình và tự hỏi nó có khó coi và xấu tính hay không. Cuộc trò chuyện vẫn vui vẻ cho đến khi Mary hỏi người làm vườn về cánh cửa dẫn đến khu vườn bí mật... (Văn nghệ thiếu nhi 04/07/2020)

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya