Cập nhật :0:0 1/1/1
Đọc truyện

VOV6 - Những ngày sau đó, Mary ra ngoài nhiều hơn, chạy nhảy, vui đùa, và trở về nhà với cái bụng đói meo. Nhưng ngoài việc chạy trên các con đường mòn thì Mary mới chỉ có một người bạn duy nhất, đó là con chim ức đỏ. Nó trò chuyện với con chim nhiều hơn, và đáp lại, con chim ức đỏ cũng nhiệt tình cất tiếng hót líu lo... (Văn nghệ thiếu nhi 05/07/2020)

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya