Cập nhật :0:0 22/6/2020
Đọc truyện Khu vườn bí mật - Buổi thứ ba - Trên đường đi

VOV6 - Mary phải chuyển tới nơi ở mới, hoàn toàn xa lạ. Mary sẽ thay đổi ra sao để thích nghi với môi trường mới? Và những người gần gũi sẽ nói cho cô nghe điều gì họ đã từng trải nghiệm... (Văn nghệ thiếu nhi 21/06/2020)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya