Cập nhật :9:7 29/6/2020
Đọc truyện

VOV6 - Khi Ma-ry tỉnh dậy thì tầu đã dừng ở ga và hai người đi xe ngựa về lâu đài. Lúc này trời đã tạnh mưa, chiếc xe ngựa chạy trong đêm tối và Ma-ry cảm giác chuyến đi sẽ không bao giờ kết thúc. Bước vào tòa lâu dài to lớn, cũ kĩ của ông Cra-ven, Ma-ry bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé và kì quặc... (Văn nghệ thiếu nhi 27/06/2020)

Bài liên quan

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều
(Kể chuyện và Hát ru)
(Văn nghệ thiếu nhi)
(Đọc truyện đêm khuya)
(Kể chuyện và Hát ru)