Cập nhật :8:31 29/6/2020
Đọc truyện

VOV6 - Trên chuyến tầu hỏa đi từ Luân Đôn về Mi seo Wết, bà Mê- lốc giới thiệu cho Ma-ry về lâu đài cổ của ông bác A-chi-bát Cra-ven. Ông Cra-ven là một người gù lưng và trở nên khó tính từ khi vợ mất. Ma-ry bỗng thấy thương cảm cho người bác chưa được gặp của mình... (Văn nghệ thiếu nhi 26/06/2020)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Đối thoại mở
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Đối thoại mở
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ