Cập nhật :8:31 29/6/2020
Đọc truyện

VOV6 - Trên chuyến tầu hỏa đi từ Luân Đôn về Mi seo Wết, bà Mê- lốc giới thiệu cho Ma-ry về lâu đài cổ của ông bác A-chi-bát Cra-ven. Ông Cra-ven là một người gù lưng và trở nên khó tính từ khi vợ mất. Ma-ry bỗng thấy thương cảm cho người bác chưa được gặp của mình... (Văn nghệ thiếu nhi 26/06/2020)

Bài liên quan

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30

Đọc truyện dài kỳ (đang phát)

14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều
(Văn nghệ thiếu nhi)
(Kể chuyện và Hát ru)
(Kể chuyện và Hát ru)
(Đọc truyện đêm khuya)