Cập nhật :0:0 1/1/1
Đọc truyện

VOV6 - Tùng xẻo bí mật tới chung cư ma mời Tý chuột làm trợ lý cho hắn. Cái bắt tay giữa Tùng xẻo và Tý chuột khiến cho nhiều người phải đề phòng, trong đó có gia đình Vĩnh Hy. Nhiều năm trước, bố của Vĩnh Hy đã bị Tùng xẻo hãm hại... (Văn nghệ thiếu nhi 31/12/2021)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ