Cập nhật :10:53 15/2/2022
Đọc truyện

VOV6 - Với sự giúp đỡ của ông thợ cạo râu, gương mặt của Vôn-ka đã trở lại bình thường. Trong lúc này thì có tin Giênia mất tích. Bố mẹ của cậu đang lo lắng không tìm thấy con. Dò hỏi mãi họ mới có thông tin là Giênia ra sông tắm. Điều gì đã xảy ra với cậu ấy? (Văn nghệ thiếu nhi 11/02/2022)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45

Làn sóng nghệ thuật (đang phát)

20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều
(Văn nghệ thiếu nhi)
(Kể chuyện và Hát ru)
(Kể chuyện và Hát ru)