Cập nhật :11:5 15/2/2022
Đọc truyện

VOV6 - Tình cảnh của Giênia không tồi tệ như Vôn-ka tưởng tượng. Cậu được một quản tượng người Ấn Độ phát hiện trong rừng và đưa về làng. Dân làng đón tiếp cậu rất nồng nhiệt. Giênia vẫn nghĩ là mình đang mơ chứ không biết đã bị ông thần già đưa đến Ấn Độ... (Văn nghệ thiếu nhi 13/02/2022)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00

Sân khấu truyền thanh (đang phát)

20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều
(Văn nghệ thiếu nhi)
(Kể chuyện và Hát ru)
(Kể chuyện và Hát ru)