Cập nhật :12:5 23/2/2022
Đọc truyện

VOV6 - Ông già Khốt-ta-bít vui mừng vì phép thuật đã được phục hồi. Trong nháy mắt ông hóa phép để ba người rời khỏi căn phòng đến một nơi mà ông cho rằng an toàn hơn. Sau đó ông biến ra đồ ăn cho Vôn-ca và Gienia, nhưng ông chợt nhận thấy rằng ông thật kỳ quặc trong bộ quần áo ngủ... (Văn nghệ thiếu nhi 20/02/2022)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya