Cập nhật :0:0 1/1/1
Đọc truyện

VOV6 - Muốn giúp Vôn-ca nguôi ngoai nỗi sợ hãi, ông già Khốt-ta-bít yêu cầu Vôn-ca dạy ông học chữ. Sau buổi học thú vị ấy, Vôn-ca còn mua kem cho ông ăn. Ông ăn bốn mươi ba cái kem trước sự ngạc nhiên của Vôn-ca và Giê-ni-a. Họ quay lại rạp xiếc và bắt đầu xem các trò ảo thuật hấp dẫn... (Văn nghệ thiếu nhi 05/03/2022)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya