Cập nhật :0:0 1/1/1
Đọc truyện

VOV6 - Với sự nhắc bài nhiệt tình của ông già Khốt-ta-bít, Vôn-ca hy vọng mình không bị trứng ngỗng môn thi địa lý. Diễn biến câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao, ban giám khảo sẽ quyết định như thế nào trước bài thi quá tệ của cậu học trò Vôn-ca vốn rất chăm chỉ? (Văn nghệ thiếu nhi 16/01/2022)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Đối thoại mở
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Đối thoại mở
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ