Cập nhật :5:22 15/7/2019
Đọc truyện

VOV6 - Vua Jo’v vui mừng khi gặp lại ba người bạn. ông thông báo cho Eliot, Katsia và Fajio rằng họ phải nhanh chóng thu thập tàng thư của ban ĐTD để lấy thông tin về các ác mộng đã từng được tạo ra bởi Mộng Khách của cha Eliot... (Đọc truyện "Vương quốc trong mơ" - Buổi thứ sáu mươi chín)

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu
08h30 - 08h45 Sàn diễn mới
08h45 - 09h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Tìm trong kho báu
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Sàn diễn mới
20h45 - 21h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu