Cập nhật :0:0 1/1/1
Gọi tên tuổi ô mai

VOV6 - Cảm xúc tuổi ô mai nhiều khi rất khó gọi thành tên. Chỉ biết rằng thứ tình cảm ấy luôn là động lực để chúng ta dần trưởng thành. Điều này đã được tác giả Đàm Huy Đông viết thành những câu thơ “Em ở đâu cho tôi được đến tìm/ Tôi gắng học để trước em không kém cỏi/ Những bài toán cả lớp tin rằng một mình tôi giải nổi/ Tôi vẫn biết là em đã làm xong"... (Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn 09/03/2021)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00

Câu chuyện nghệ thuật (đang phát)

21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya