Cập nhật :4:34 9/10/2019
Hà Nội chuyện chưa kể

VOV6 - Cuộc tọa đàm “Hà Nội- Chuyện kể chưa hoàn tất” do các bạn sinh viên Nhóm Thứ Sáu tổ chức diễn ra trong không khí cởi mở, ấm áp của những tâm hồn trẻ trung muốn tìm hiểu về Hà Nội- Thủ đô ngàn năm văn hiến. Họ đã kết nối và lan tỏa tình yêu Hà Nội đến đông đảo các bạn tới tham dự sự kiện. Phóng viên Dương Hà có bài ghi chép “Hà Nội trong mắt người trẻ”. Mời các bạn cùng nghe... (Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn 08/10/2019)

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya