Cập nhật :0:0 1/1/1
Làm mới tác phẩm văn học bằng hình vẽ minh họa

VOV6 - Với mong muốn mang đến cho các bạn trẻ những ấn phẩm vừa có giá trị về nội dung vừa đẹp về hình thức, thời gian qua, một số đầu sách của văn học hiện đại Việt Nam đã được các đơn vị làm sách tái bản cùng hình vẽ minh họa đặc sắc. Những cuốn sách ngỡ đã quen xuất hiện với một diện mạo mới... (Trang văn học tuổi mới lớn 08/09/2020)

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu
08h30 - 08h45 Sàn diễn mới
08h45 - 09h00

Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu (đang phát)

10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Tìm trong kho báu
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Sàn diễn mới
20h45 - 21h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya