Cập nhật :18:38 20/10/2020
Sơn Tinh Thủy Tinh

VOV6 - Hàng nghìn năm đã trôi qua, câu chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh chưa bao giờ cũ. Nhiều tác phẩm văn học và sân khấu tiếp tục khai thác về hai hình tượng nhân vật này. Dưới góc nhìn hài hước tuổi thơ, tiểu phẩm "Cuộc gặp gỡ của Sơn Tinh và Thủy Tinh" mang đến cho chúng ta những chi tiết thú vị nào? (Văn nghệ thiếu nhi 14/10/2020)

Bài liên quan

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya