Cập nhật :0:0 1/1/1
Triển lãm nghệ thuật của các bạn nhỏ có hội chứng tự kỷ

VOV6 - "Không thời gian" bao gồm các nhóm tác phẩm xoay quanh 2 chủ đề chính: Tình yêu và Vùng an toàn. Triển lãm trưng bày 11 bộ tác phẩm của các nghệ sỹ nhí bé có hội chứng tự kỷ trong lớp học nghệ thuật đặc biệt của Tòhe Fun và tác phẩm từ các bạn nhỏ của trung tâm Tottochan, được sắp đặt dưới chuỗi hoạt động tương tác, âm thanh, ánh sáng và các trải nghiệm giác quan... (Văn nghệ thiếu nhi 14/08/2019)

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya