Cập nhật :0:0 10/11/2015
Kịch tình huống: Kiến nghị

VOV6 - Điều gì sẽ xảy ra khi xuất hiện một bản kiến nghị liên quan đến tổ chức khi chuẩn bị bộ nhiệm vị trí lãnh đạo mới... Tình huống ở vở kịch của chương trình Xin chờ hồi kết có thể không xảy ra trong thực tế, nhưng tin rằng cũng mang đến cho người nghe một trải nghiệm thú vị

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30

Hành trình sáng tạo (đang phát)

08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ