Cập nhật :0:0 2/12/2015
Kịch tình huống: Người nổi tiếng

VOV6 - Hoàng Duy - nhà khoa học trẻ thành danh ở nước ngoài được lãnh đạo một viện nghiên cứu săn đón, mời làm cố vấn chuyên môn. Nhưng phía sau hành động tưởng như cầu thị, trọng tài, "chiêu hiền đãi sĩ" ẩn chứa những toan tính danh lợi. Câu chuyện trong chương trình Xin chờ hồi kết chia sẻ cùng người nghe cách ứng xử thú vị xung quanh người nổi tiếng

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ