Cập nhật :16:12 18/7/2021
Ký thác hồn vào đá

VOV6 - Năm 2012, nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật cho tác phẩm “Đàn” và “Tượng đài chiến thắng”. (Câu chuyện nghệ thuật 11/06/2021)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Đối thoại mở
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Đối thoại mở
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ