Cập nhật :2:13 30/8/2019
Một đời đắm đuối với chèo

VOV6 - Gia tài nghệ thuật của nhà viết kịch Trần Đình Ngôn có hơn 100 vở chèo. Năm 2017, ông vinh dự được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật cho các kịch bản sân khấu “Duyên nợ ba sinh”; “Nàng chúa ong”; “Những vần thơ thép”. (Câu chuyện nghệ thuật 30/8/2019)

chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ