Cập nhật :2:13 30/8/2019
Một đời đắm đuối với chèo

VOV6 - Gia tài nghệ thuật của nhà viết kịch Trần Đình Ngôn có hơn 100 vở chèo. Năm 2017, ông vinh dự được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật cho các kịch bản sân khấu “Duyên nợ ba sinh”; “Nàng chúa ong”; “Những vần thơ thép”. (Câu chuyện nghệ thuật 30/8/2019)

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00

Câu chuyện nghệ thuật (đang phát)

10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya