Cập nhật :4:15 17/10/2020
Nghệ sĩ - chiến sĩ kiên cường

VOV6 - Sinh ra tại Gia Định - Sài Gòn, đạo diễn An Như Sơn sớm tham gia hoạt động cách mạng. Ông đã quay và đạo diễn nhiều bộ phim tài liệu nổi tiếng: “Nam Bắc một lòng"; “Chống hạn”; “Diệt dốt”; “Tiếng hát trên đỉnh núi”; “Đồng Xoài rực lửa” v.v...Năm 2012, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. (Câu chuyện nghệ thuật 25/9/2020)

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu
08h30 - 08h45 Sàn diễn mới
08h45 - 09h00

Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu (đang phát)

10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Tìm trong kho báu
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Sàn diễn mới
20h45 - 21h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya