Cập nhật :4:3 4/12/2018
Nghệ sĩ miền sơn cước

VOV6 - Hơn nửa thế kỷ cầm máy, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nông Tú Tường luôn gắn bó với vùng đất và con người miền núi nói chung, Hà Giang quê hương ông nói riêng. (Câu chuyện nghệ thuật 04/12/2018)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ