Cập nhật :0:0 31/5/2019
Nhiếp ảnh thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương

VOV6 - Tháng 5 năm 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội, đứng ra thành lập Chính phủ Bình dân. Tháng 7 năm 1936, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định chủ trương mới. Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương bao gồm các giai cấp, đảng phái; đoàn thể v.v…tán thành cải cách dân chủ và tiến bộ để đòi quyền lợi dân chủ. Hòa trong không khí lúc bấy giờ, hoạt động báo chí nói chung, nhiếp ảnh nói riêng rất sôi nổi. (Câu chuyện nghệ thuật 31/5/2019)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu
08h30 - 08h45 Sàn diễn mới
08h45 - 09h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Tìm trong kho báu
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Sàn diễn mới
20h45 - 21h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu