Cập nhật :12:8 18/6/2020
Như tằm nhả tơ

VOV6 - Tên tuổi họa sĩ Dương Ánh gắn liền với những bức tranh cổ động, nhất là những tác phẩm phục vụ tuyên truyền trong kháng chiến. (Câu chuyện nghệ thuật 12/6/2020)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ