Cập nhật :11:8 20/2/2020
Thời kỳ cực thịnh của nghề gốm

VOV6 - Nhiều vùng miền trong nước thời Lý - Trần làm nghề gốm. Mỗi làng chuyên về một loại gốm, tạo nên sự phong phú đa dạng thời kỳ đó. Làng Bát Tràng sản xuất gốm sắc trắng. Làng Thổ Hà sản xuất gốm sắc đỏ. Còn làng Phù Lãng sản xuất gốm sắc vàng. (Câu chuyện nghệ thuật 14/02/2020)

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều
(Kể chuyện và Hát ru)
(Văn nghệ thiếu nhi)
(Đọc truyện đêm khuya)
(Kể chuyện và Hát ru)