Cập nhật :0:0 26/7/2016
Cáo và chim sáo

VOV6 - Cáo ta không những lười biếng, chuyên đi bắt nạt người khác mà lại còn tham lam nữa chứ. Chúng ta từng được biết có bạn dê, bạn thỏ trừng trị cáo gian ác. Vậy trong câu chuyện này, ai sẽ dạy cho cáo một bài học nhỉ? (Kể chuyện và Hát ru 25/7/2016)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ