Cập nhật :22:11 9/11/2023
Cối xay thần (Phần 2)

VOV6 - Người anh rất khó chịu khi thấy bác Ba U đến nhà mình. Cuối cùng ông ta chỉ cho bác vay một nửa bao gạo. Bác Ba U mệt mỏi vác gạo về nhà vì bác đang rất đói. Trên đường về bác gặp một ông lão nghèo khổ. Ông cần chút gạo để nấu cháo cho người cháu đang ốm nặng. Bác Ba U đã sẵn sàng chia cho ông lão một nửa số gạo mà mình đang có... (Kể chuyện và hát ru 26/10/2023)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ