Cập nhật :0:0 1/1/1
Kể chuyện

VOV6 - Chúa đất tìm mọi cách để gây khó dễ cho Ma-ru-xia. Ông liên tục đưa ra những thử thách mà ông cho rằng cô sẽ nắm chắc phần thua. Ma-ru-xia cần phải vượt qua như thế nào? Liệu mọi thứ có diễn ra như Chúa đất tính toán? (Kể chuyện và hát ru 09/05/2023)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu
08h30 - 08h45 Sàn diễn mới
08h45 - 09h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Tìm trong kho báu
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Sàn diễn mới
20h45 - 21h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya