Cập nhật :16:57 24/5/2023
Kể chuyện Cô gái thông minh (Phần 2)

VOV6 - Chúa đất tìm mọi cách để gây khó dễ cho Ma-ru-xia. Ông liên tục đưa ra những thử thách mà ông cho rằng cô sẽ nắm chắc phần thua. Ma-ru-xia cần phải vượt qua như thế nào? Liệu mọi thứ có diễn ra như Chúa đất tính toán? (Kể chuyện và hát ru 09/05/2023)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ