Cập nhật :0:0 1/1/1
Ông hoàng và cô gái chăn cừu (Phần 3)

VOV6 - Vì nhà vua trẻ đã gây ra nhiều tội ác nên cô gái chăn cừu không muốn trở thành hoàng hậu. Chính bởi vậy, nhà vua và một số quan xấu bụng đã đối xử rất tệ với cô. Dần dần, tội ác của nhà vua đã khiến bà tiên nổi giận... (Kể chuyện và hát ru 29/11/2023)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya