Cập nhật :0:0 1/1/1
Quà tặng của đức vua

VOV6 - Ngày sinh nhật của đức vua vốn là ngày trọng đại, dân chúng đều muốn dâng lên những món quà ý nghĩa. Trong vùng, có gia đình Pi-tơ vốn nghèo khó. Pi-tơ đã bỏ công chăm sóc để có được một quả bí khổng lồ dâng lên đức vua. Món quà này khiến nhà vua hết sức hài lòng. Song hành trình của quả bí không dừng lại ở đó... (Kể chuyện và hát ru 23/10/2023)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ