Cập nhật :21:22 8/7/2015
Vì sao lá huyết dụ có màu đỏ và hình lá nhọn như lưỡi dao bầu?

VOV6 - Vì sao lá cây huyết dụ có màu đỏ và hình lá nhọn như lưỡi dao bầu nhỉ? Các bé cùng nghe truyện dân gian Việt Nam - Sự tích cây huyết dụ sẽ rõ nhé. (Kể chuyện và hát ru cho bé 04+05/07).

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu
08h30 - 08h45 Sàn diễn mới
08h45 - 09h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Tìm trong kho báu
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Sàn diễn mới
20h45 - 21h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu