Cập nhật :0:0 2/7/2015
Vì sao lá huyết dụ có màu đỏ và hình lá nhọn như lưỡi dao bầu?

VOV6 - Vì sao lá cây huyết dụ có màu đỏ và hình lá nhọn như lưỡi dao bầu nhỉ? Các bé cùng nghe truyện dân gian Việt Nam - Sự tích cây huyết dụ sẽ rõ nhé. (Kể chuyện và hát ru cho bé 04+05/07).

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ