Cập nhật :16:9 2/5/2024
Vị thần của âm nhạc

VOV6 - Thần đã dùng mọi quyền năng để hô mưa gió sấm sét bủa vây khiến Mặt Trời phải đầu hàng và nhân cơ hội đó, thần đã đưa tất cả những nhạc công, nghệ sĩ trên trời về mặt đất. Từ đó chúng ta có âm nhạc đấy, các bé ạ! Âm nhạc đã làm cho cuộc sống của con người trở nên sinh động, tươi vui, đẹp đẽ hơn... (Kể chuyện và hát ru 29/04/2024)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00

Văn nghệ (đang phát)

19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya